Výstupní hodnocení

Slepice Marie s diplomem
© Jan Felger

Vydávat výstupní hodnocení žákům, kteří v daném roce končí povinnou školní docházku, ukládá školám zákon v §51 odst.5 školského zákona č. 561/2004 Sb. Výstupním hodnocením má škola souhrnně zhodnotit, zda a v jaké míře dosáhl žák cílů vzdělávání. Ty jsou v zákoně jasně popsány v §44 odst.5 školského zákona č. 561/2004 Sb. Výstupní hodnocení tak doplňuje klasické vysvědčení.

Aplikace MONITOR nabízí pro tvorbu výstupního hodnocení šablonu, která po formální stránce naplňuje literu zákona. Data o žácích přejímá Modul MONIOTOR z programu Bakaláři, který značný část škol využívá pro vedení školní agendy.

Aplikace MONITOR umožňuje individuální přístup třídního učitele při tvorbě výstupního hodnocení a nabízí mu vhodné formulace pro sestavení výstupního hodnocení. Formulace třídní učitel volí ze škály, která v různých stupních popisuje příslušnou oblast hodnocení. Tato škála vznikla v průběhu projektu a byla s úspěchem vyzkoušena na projektových školách.

Systém rovněž umožňuje každé škole připravit vlastní škálu pro hodnocení svých žáků, např. ve spolupráci s výchovným poradcem nebo školním psychologem. Ve formulacích, které si škola pro hodnocení vytvoří, se tak bude individuálně odrážet atmosféra školy.

Supové
© Jan Felger

Součástí výstupního hodnocení je i vlastní hodnocení žáka, které získá třídní učitel např. s pomocí vhodného žákovského dotazníku. Návrh žákovského dotazníku je součástí modulu.

Výstupy

Výstupem je list výstupního hodnocení vytištěný na formuláři, který si edituje škola podle vlastních představ. Možné je využít logo školy, uvést k názvu školy název školního vzdělávacího programu, jeho motto, atd.

Jak na to – příklad dobré praxe

Postup při tvorbě vlastního hodnocení, tak jak byl realizován na Gymnáziu Nymburk je k nahlédnutí zde.

Ukázky

Uživatel
Heslo
 
 
Dnes je 20.04.2024, svátek má Marcela