Co je projekt Monitor

Slepice Marie s glóbusem
© Jan Felger

Aplikace MONITOR je aplikace, která vznikla jako produkt stejnojmenného projektu financovaného Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. Projekt realizovalo v období 2006-2008 Gymnázium Nymburk ve spolupráci s dalšími gymnázii Středočeského kraje – Dvořákovým Gymnáziem v Kralupech nad Vltavou, Gymnáziem Čáslav, Gymnáziem Benešov a Gymnáziem Jiřího Ortena v KutnéHoře.

Cílem aplikace MONITOR bylo vytvoření metodiky vlastního hodnocení školy v oblasti pedagogických procesů a tvorba nástrojů, které by vlastní hodnocení školám usnadnily.

Vedení škol dnes již zcela jistě vnímá vlastní hodnocení jako důležitou oblast řízení. Školy také vědí, na co se při vlastním hodnocení soustředit a většinou i jak potřebné informace získat. Efektivnímu využívání poznatků z vlastního hodnocení až dosud bránil časově náročný sběr dat a časově ještě náročnější zpracování získaných informací, jejich správné vyhodnocení či velmi obtížné sledování vývojových trendů ve sledovaných oblastech. Právě řešení uvedených problémů přináší aplikace MONITOR.

Aplikace MONITOR obsahuje 5 dílčích modulů

 • Hospitační činnost
 • Výstupní hodnocení pro žáky na konci povinné školní docházky
 • Hodnocení práce učitelů žáky a studenty
 • Ankety a dotazníková šetření
 • Hodnocení žáků a studentů učiteli
Didaktika Magna
© Jan Felger

Aplikace MONITOR je určen všem základním a středním školám. Je postaven jako otevřený systém, který školám umožní jak využití již hotových nástrojů, jež vznikly v průběhu práce na aplikaci MONITOR, tak zcela samostatnou tvorbu obsahu s využitím nástrojů pro zadání a vyhodnocení dat.

Přínos Aplikace MONITOR pro školy

Rámcové vzdělávací programy stanovily školám nové cíle – rozvoj klíčových kompetencí. Nově nastavené cíle vyžadují i nové způsoby hodnocení pedagogických procesů. Aplikace MONITOR je nástrojem, který umožní školám průběžně sledovat rozvíjení kompetencí u žáků, klade současně značný důraz na to, aby se do hodnocení mohli aktivně zapojit kromě učitelů i žáci a rodiče. Při průběžném využití všech dílčích nástrojů MONITORu získá škola v každém okamžiku aktuální a komplexní obrázek o tom, jak se blíží k cílům, které si ve svém školním vzdělávacím programu nastavila.

Projektový tým byl po celou dobu, kdy na projektu pracoval, v úzkém kontaktu s VÚP Praha i s ČŠI.

Výhody Aplikace MONITOR

Aplikace MONITOR disponuje vlastnostmi, které ho činí pro uživatele zajímavým

 • Vstupní data o škole, učitelích, studentech, úvazcích,... se do MONITORu exportují z Bakalářů. Odpadá tak časově náročný zápis těchto údajů do systému.
 • Výstupy, které MONITOR poskytuje, vycházejí z praxe škol, které se problematikou vlastního hodnocení dlouhodobě zabývají.
 • MONITOR umožňuje každé škole vytvořit si obsah ve všech oblastech zcela individuálně, k dispozici jsou však prověřené předlohy a postupy.
 • Výstupy umožňují srovnání vybraných hodnocených oblastí v čase podle nejrůznějších kriterií.
 • Výstupy jsou připraveny pro snadný tisk.
 • Práce s MONITORem je časově nenáročná.
 • Data nejsou uložena na serveru školy, jsou dostupná po Internetu.
Uživatel
Heslo
 
 
Dnes je 23.07.2024, svátek má Libor