Hodnocení učitelů žáky

Smějící se slepice Marie
© Jan Felger

Hodnocení práce učitelů žáky přináší do škol zcela nový prvek. K práci svých učitelů se vyjadřují i ti, kterých se učitelův výkon bezprostředně dotýká, tedy žáci a studenti. Krok, který se škola v tomto smyslu rozhodne udělat, musí být krokem uvážlivým. K hodnocení učitelů žáky není možné přistoupit ze dne na den, je nezbytné před jeho spuštěním vykonat mnoho důležitých kroků. Podrobně se problematikou hodnocení učitelů žáky zabývá publikace MONITOR, která je dalším produktem projektu.

Aplikace MONITOR nabízí školám k využití šablonu „učitelského vysvědčení“, která vznikla v průběhu projektu, a byla vyzkoušena na Gymnáziu Nymburk.

Postup při hodnocení je velmi jednoduchý. Systém opět využívá dat importovaných z Bakalářů. Po přihlášení žáka do systému mu je umožněno ohodnotit své učitele ve všech oblastech, které vystupují na učitelském „vysvědčení“. Každý žák má možnost hodnotit pouze své učitele a pouze v těch předmětech, v nichž ho daný učitel vyučuje. Po ukončení zadání mu již není umožněno dále do systému vstupovat.

Kromě známek, kterými hodnotí žáci svého učitele v předem zvolených „předmětech“, sdělují žáci učiteli, jaké vlastnosti na něm oceňují a v čem by se podle jejich názoru měl změnit k lepšímu. Pro hodnocení slouží databáze učitelských vlastností, z nichž žáci vybírají formulace podle jejich názoru nejpříhodnější. Na vysvědčení se objeví nejčastěji zvolené charakteristiky učitele, které jsou v žákovském hodnocení shrnuty do dvou oblastí: „Oceňujeme na Vás, že jste ...“ a „Práci v hodině by hodně pomohlo, kdybyste nebyl...“. Učitelské charakteristiky vznikly v průběhu projektu za součinnosti se studenty Gymnázia Nymburk. Neobsahují žádné urážlivé výrazy, databáze pozitivních a negativních charakteristik je co do rozsahu srovnatelná.

Marie s  pávem
© Jan Felger

Výstupy

Výstupem pro učitele je hodnocení, které se vztahuje ke všem předmětům, které na škole vyučuje. Z vysvědčení se učitel kromě průměrné známky od všech žáků v každém „předmětu“ současně dozví, jak jeho hodnocení vypadá vzhledem k hodnocení všech učitelů stejného předmětu případně učitelů stejného typu předmětů, a jak jeho hodnocení vypadá vzhledem k průměrnému hodnocení všech učitelů na škole.

Výstupem pro ředitele je celá řada statistik, ve kterých může snadnou srovnat vlastní pohled na práci učitele s pohledem žáků.

Jak na to – příklad dobré praxe

Postupné kroky nezbytné pro spuštění hodnocení učitelů žáky, tak jak byl realizován na Gymnáziu Nymburk jsou k nahlédnutí zde.

Ukázky

Uživatel
Heslo
 
 
Dnes je 14.06.2024, svátek má Roland