Hospitační činnost

Slepice Marie s ukazovátkem
© Jan Felger

Cílem hospitační činnosti je pozorováním průběhu hodiny, činnosti učitele, reakcí žáků,... posoudit, zda děje odpovídají představám vedení školy, zda v průběhu hodin dochází k očekávanému rozvoji klíčových kompetencí u žáků, zda jsou v hodinách uplatňovány celoškolní strategie, atd.

Pro vyhodnocení hodiny je v Aplikace MONITOR k dispozici hotová šablona, v níž se hospitující vyjadřuje ke konkrétním výrokům, které popisují činnost vyučujícího. Výroky jsou seskupeny do pěti oblastí, jež vycházejí z rozdělení klíčovým kompetencí v RVP. Aplikace MONITOR disponuje databází 150 výroků, které vyly navrženy a otestovány v průběhu realizace projektu. Do šablony jsou zařazeny takové výroky, které se ukázaly v průběhu přípravy Aplikace MONITOR jako nejlépe vypovídající o směřování dění v hodině k rozvoji kompetencí. Každá škola má však možnost velmi jednoduše vytvořit vlastní šablonu s využitím jiných výroků z databáze, nebo si vytvořit výroky zcela individuálně.

Součástí hospitačního záznamu jsou i pole pro slovní vyhodnocení průběhu hodiny, pro stanovení úkolů pro další období, atd.

Po vytvoření šablony pro školu jsou data do hospitačního archu zapisována nezávisle na sobě jak hospitujícím, tak i učitelem, u kterého hospitace proběhla. Po zadání dat oběma zúčastněnými, se data propojí a jsou k dispozici pro pohospitační rozhovor. Po propojení také učitel získá informaci o srovnání jeho hodnocení s hodnocením učitelů stejného typu předmětu, srovnání s průměrným hodnocením všech vyučujících ve škole a srovnání se svým předchozím hodnocením.

Brownův pohyb
© Jan Felger

Výstupy

Kromě hospitačního protokolu poskytuje Aplikace MONITOR i další výstupy nezbytné pro celkové hodnocení. Ředitel školy a další pracovníci vybavení odpovídajícími přístupovými právy mají přehled o tom, kolik hospitací ve škole proběhlo, v jakých třídách, u kterých vyučujících a s jakým výsledkem. Souhrnně se také zpracovává statistika s celkovým hodnocením postupu rozvoje žákovských kompetencí v celé škole. Aplikace MONITOR poskytuje i výstup, srovnávající rozvoj klíčových kompetencí jednotlivými předměty, resp. předměty zařazenými do stejné skupiny předmětů.

Jak na to – příklad dobré praxe

Postupy při přípravě vlastních výroků a popis kroků v přípravné části před zahájením hospitování tak jak byly realizovány na Gymnáziu Nymburk jsou k nahlédnutí zde.

Ukázky

Uživatel
Heslo
 
 
Dnes je 28.05.2024, svátek má Vilém