Ankety a dotazníková šetření

Slepice Marie s knihou
© Jan Felger

Modul umožňuje připravovat, zadávat a vyhodnocovat ankety a dotazníková šetření, realizovat školní referenda, shromažďovat podklady pro provedení SWOT analýz a benchmarkingových šetření.

Modul tak umožní realizovat šetření, díky nimž škola získá potřebné informace. Modul je postaven tak, aby školám umožnil velmi snadno ankety a dotazníky připravovat, po určitém čase opakovat, srovnávat výsledky zjištění. Modul je vybaven nástrojem pro snadné určení skupiny respondentů, kterými mohou být učitelé, žáci i rodiče žáků. Dotazník, anketu i SWOT analýzu může zadat nejen vedení školy, ale tuto možnost mají i učitelé a žáci či studenti. Použití hotové ankety i dotazníků musí nicméně vždy schválit vedení školy.

Ovládání aplikace je velmi intuitivní a je uživatelsky sjednocené s dalšími moduly Aplikace MONITOR. Na rozdíl od nich však nenabízí žádné systémové šablony ani databáze otázek. Je plně na školách samotných, jak a pro koho svá dotazníková šetření nebo ankety připraví.

Výstupy

Výstupem jsou souhrnná data vzešlá z ankety, souhrn odpovědí a jejich členění podle anketních otázek. Podobně je tomu u dotazníků a dalších dílčích modulů. Z dlouhodobého pohledu jsou výstupem srovnání anket resp. dotazníkových šetření, pokud jsou zadávány školou opakovaně a cílem školy je sledování trendů.
Data shromážděná s pomocí modulu mohou školám posloužit i jako informace pro hodnocení kvality školy s využitím metodiky CAF.

Alkohol vzdělanost
© Jan Felger

Jak na to – příklad dobré praxe

Postupy při přípravě dotazníkových šetření a anket na projektových školách jsou k dispozici zde.

Ukázky

Ukázka vstupního dotazníku před zahájením prací na ŠVP na Gymnáziu Nymburk je k nahlédnutí zde.

Uživatel
Heslo
 
 
Dnes je 22.07.2024, svátek má Magdaléna