LICENČNÍ SMLOUVA NA POUŽITÍ PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ „MONITOR“

Tato Licenční smlouva je smlouvou mezi Vámi (dále jen uživatelem) a SEVT, a. s., poskytovatelem služby používající programové vybavení MONITOR, na které se smlouva vztahuje (dále jen poskytovatel). Užíváním programového vybavení MONITOR potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami této smlouvy a budete se jimi řídit.

POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, NEPOKRAČUJTE V REGISTRAČNÍM PROCESU.

  1. Předmětem smlouvy je použití programového vybavení MONITOR (dále jen PVM), umožňující sledování a vyhodnocování pedagogických procesů na základních a středních školách.
  2. PVM obsahuje moduly pro evidenci a vyhodnocování hospitační činnosti, pro tvorbu výstupního hodnocení a pro tvorbu a vyhodnocování hodnocení učitelů žáky. Užití těchto modulů je bezplatné, a to minimálně do 31. ledna 2010.
  3. PVM je poskytováno jako on-line služba na síti Internet. Licenční smlouva opravňuje uživatele k použití PVM na svém počítači při spojení se sítí Internet. Jakékoliv další kopírování PVM, jeho modifikace či změny, reverzní inženýring a použití fragmentů v systémech vlastněných uživatelem nebo třetími stranami je přísně zakázáno.
  4. Poskytovatelé jiných obsahů sítě Internet mají právo na své stránky umístit odkaz pouze na on-line verzi PVM, umístěnou na serveru poskytovatele.
  5. PVM je chráněno autorskými právy a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Veškerá vlastnická a autorská práva týkající se PVM (včetně, ale bez omezení na jakékoli zobrazení, fotografie, animace, obrazové záznamy, zvukové záznamy, text a symboly, zdrojové kody jež jsou součástí PVM), jsou majetkem Gymnázia Nymburk, SEVT, a.  s., a e4you, s. r. o.
  6. V největším možném rozsahu povoleném rozhodným právem nenese poskytovatel ( včetně řešitele PVM) odpovědnost za zvláštní, náhodné, nepřímé nebo vedlejší škody, ať jsou jakékoli (včetně a bez omezení, škody ze ztrát zisku z podnikání, z přerušení podnikání, ze ztrát podnikatelských informací nebo jakékoli další zvláštní ztráty) způsobené užíváním nebo nemožností užívat toto PVM nebo na základě poskytnutí nebo neposkytnutí služeb odborné pomoci, i když byl provozovatel upozorněn na možnost vzniku takových škod.

V Praze dne 6.11.2007

Uživatel
Heslo
 
 
Dnes je 14.06.2024, svátek má Roland