Hodnocení žáků a studentů učiteli - možnosti a ukázky výstupů

Dílčí modul umožní učitelům hodnotit své žáky slovním hodnocením, které bude doplňovat klasické vysvědčení. Vyučující budou mít možnost zadat slovní hodnocení výběrem z nabízených možností v několika kategoriích – např. aktivita v hodině, přínos pro třídu, soustavnost domácí přípravy… Studenti se z hodnocení dozvědí, jak je vnímají učitelé různých skupin předmětů, dostanou tak kromě vysvědčení i další hodnocení, které pro ně bude cennou zpětnou vazbou.

Sedici slepice Marie
© Jan Felger

Do modulu budou moci vstupovat uživatelé na třech uživatelských úrovních

 • vedení školy, resp. určený pracovník s oprávněním administrátora školy
  • příprava šablony pro hodnocení žáků
  • kontrola zadání a výstupů
  • vyhodnocení
 • učitel
  • zadání dat
  • přístup k výsledkům u všech žáků, které učí
 • žák
  • přístup k vlastnímu hodnocení
  • přístup k souhrnným údajům ve škole
Orbis pictus
© Jan Felger

Výstupy:

Výstupem bude slovní hodnocení žáka, které se bude v mnohém podobat výstupnímu hodnocení na konci povinné školní docházky. Tím, že se bude žákovi zpracovávat na konci každého ročníku, bude možné sledovat jeho rozvoj v oblastech, které korespondují s klíčovými kompetencemi.

Jak na to – příklad dobré praxe

Zde bude zveřejněn postup projektových škol při přípravě slovního hodnocení.

Ukázky

 • Ukázka slovního ročníkového vysvědčení pro žáka primy a septimy bude přístupná zde.
Uživatel
Heslo
 
 
Dnes je 14.06.2024, svátek má Roland